Noteikumi

LV DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI & GARANTIJA
Uzmanību! Šis elektroniskās izklaides produkts paredzēts lietošanai tikai saskaņā ar norādīto svaru. Pretējā gadījumā var rasties ievainojumi/ bojājumi vai draudi dzīvībai. Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt balsta/ skapja un/vai elektriskās ierīces krišanu. Ja esat tehniski kompetents, varat uzstādīt produktu pašrocīgi. Ja nevarat uzstādīt vai nav nepieciešamās pieredzes piestiprināšanai pie sienas vai griestiem, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju vai veikalu, kurā iegādājāties produktu, lai saņemtu papildus ieteikumus. Ja uzstāda speciālists, pārliecinieties, ka tam ir nepieciešamā pieredze balstu uzstādīšanā un ka tas ir izlasījis un sapratis drošības un
uzstādīšanas norādījumus.
1. Sienas/griestu uzstādīšanas virsma (izņemot 82. tipa modeli) - Ietvertās skrūves ir piemērotas tikai stiprināšanai pie sienām un griestiem, kuru materiāls ir: betons, standarta (10 cm) vai biezāki betona bloki, koka spraišļi/ sijas ar minimālo platumu 10 cm. Standarta 7 cm betona bloki ir piemērotie fiksēto vai kustīgo balstu uzstādīšanai, kas paredzēti tādu elektrisko ierīču turēšanai, kuru svars nepārsniedz 25 kg. Neuzstādīt pie sienām un griestiem, kas veidoti no: ģipša paneļiem, reģipša, vieglas apstrādes blokiem, silikāta paneļiem/ ķieģeļiem, sausiem, vājas izturības vai ļoti veciem blokiem vai koka paneļiem! Gadījumā, ja uzstādīšana veicama uz ģipša vai vieglas apstrādes bloka virsmas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu uzstādītāju vai atbilstošo būvniecības speciālistu, lai uzstādītu produktu.
2. Uzstādītā produkta novietojums un augstums - Uzstādīt produktu tādā vietā, kur tā atrašanās neizraisītu sadursmes, kas var novest līdz ievainojumiem. Neuzstādīt koridoros vai virs gultām un krēsliem.
3. Neļaut bērniem un nepiederošām personām atrasties uzstādīšanas vietas tuvumā.
4. Skrūvju nostiprināšana - Uzmanīgi nostipriniet visas skrūves ar diametru 6mm/ 1/4" vai mazāk, lai novērstu salūšanu.
5. Instalācijas stiprības pārbaude - Pēc balsta/ plaukta uzstādīšanas pie sienas vai griestiem, veiciet smaguma slodzes pārbaudi saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
6. Balsta elektriskā elementa stiprinājuma pārbaude - P ēc mājas izklaides komplekta uzstādīšanas pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi pievienots, droši piestiprināts (saskaņā ar norādījumiem) un nevar noslīdēt vai atvienoties. Ja nejūtaties droši attiecībā uz elektriskā elementa stiprinājumu uz balsta, vērsieties vai nu produkta iegādes veikalā, vai apmeklējiet mūsu interneta vietni www.barkanmounts.com un atveriet FAQ (Bieži uzdotie jautājumi) lapu, vai sazinieties ar mums ar interneta mājas lapas palīdzību.
7. Stiprinās ar ātru savienojuma/atvienojuma mehānismu – Pēc mājas izklaides centra daļas pievienošanas pie stiprinājuma, pārliecinieties par to, ka tas ir stingri pievienots, nedaudz pavelkot aiz savienojuma vietas. Atvienojot daļu – turot stingri attiecīgo daļu, izņemiet drošības aizbīdni (ja tāds ir), piespiediet atvienošanas mehānismu un uzmanīgi noņemiet daļu, ievērojot montāžas norādījumus.
8. Regulāras apkopes pārbaudes - Vienu mēnesi pēc uzstādīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka A) Balsts atrodas cieši pie sienas/griestiem; B) Mājas izklaides centrs ir pienācīgi piestiprināts pie balsta/plaukta; C) Skrūves un siksnas (CRT modeļiem) nav kļuvušas vaļīgas. Atkārtojiet apkopes pārbaudes ik pēc sešiem mēnešiem pēc uzstādīšanas. Ja tiek konstatētas kādas nepilnības, noņemiet mājas izklaides centru no balsta un atkārtoti uzstādiet balstu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.
9. Kustīgi balsti - Uzstādot produktu, nedaudz ieeļļojiet visus pagrieziena punktus (izņemot pagrieziena punktus LCD/Plazmas virsmas noliekšanas mehānismos) un pēc tam atkārtojiet šo procedūru reizi gadā vai pēc vajadzības, kad vien kustība kļūst apgrūtināta. A) TV (CRT)/ VCR balsti - Lai pielāgotu elementa skata leņķi - piespiediet vai pavelciet tikai balstu. Nespiediet un nevelciet elektrisko ierīci. B) LCD/Plazmas/Projektora balstus var pagriezt vai noliekt, virzot pašu ekrānu vai projektoru. Visas kustības veicamas ar rūpību.
Barkan Mounts Ltd nav atbildīgs par garantijas uzstādīšanu. Lūdzu, vērsieties pie sava uzstādītāja, lai saņemtu uzstādīšanas garantijas sertifikātu.
PRODUKTA GARANTIJA – produkta garantijas gadi ir uzrādīti uz produkta iepakojuma un uzņēmuma mājaslapā www.barkanmounts.com
Dārgo Klient - Paldies, ka iegādājāties Barkan kvalitatīvo produktu. Novēlam jums patīkamu skatīšanos un klausīšanos. Barkan Mounts Ltd garantē, ka tas nomainīs vai salabos šo produktu bez maksas, pēc Barkan ieskatiem, ja tā materiāli ir defektīvi vai radusies kļūme ražošanas procesā. Ja saskaņā ar šo garantiju tiek veikts pieprasījums, produktu nepieciešams atgriezt pārdevējam vai Barkan izplatītājam iepriekš apmaksātā sūtījumā ar oriģinālo pirkuma dokumentu.


Šī garantija neattiecas uz: 1.Gadījumiem, kad netiek ievēroti drošības un uzstādīšanas norādījumi; 2.Pārklājuma defektiem; 3. Parasto nolietojumu; bojājumiem, kas radušies berzes rezultātā; 4.Gadījumiem, kad uz balsta/ plaukta tiek uzstādīti tādi produkti, ko nav ražojis Barkan; 5.Izmaiņām vai remontdarbiem, ko nav veicis Barkan; 6.Bojājumiem, kas radušies negadījuma vai nepārvaramas varas apstākļu rezultātā; 7.Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai tīšas produkta bojāšanas rezultātā; 8.Produkta uzstādīšanu pie sienas/ griestiem; elektriskās ierīces uzstādīšanu pie  produkta; 9.Gadījumiem, kad bojāts plastmasas apvalki.